ประเทศจีน ระบบเวลาเข้าร่วมลายนิ้วมือ ผู้ผลิต
เทคโนโลยีไบโอเมตริกการรักษาความปลอดภัยอาชีพของฉัน

แผนผังเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ระบบเวลาเข้าร่วมลายนิ้วมือ
ระบบควบคุมการเข้าใช้ลายนิ้วมือ
ระบบการเข้าร่วมประชุมเวลาเรียนรู้ใบหน้า (Facial Recognition Time Attendance System)
ระบบควบคุมการเข้าออกของ Facial Recognition
เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ AI Face Recognition
ระบบ RFID Time Attendance
ระบบควบคุมการเข้าถึง Rfid
ล็อคประตูลายนิ้วมือ
ยามเฝ้ายามระบบ
ขาตั้งกล้องหมุนได้
คณะกรรมการควบคุมการเข้าออก
เครื่องอ่านลายนิ้วมือ Biometric
ล็อคไฟฟ้า
ปุ่มกดสำหรับควบคุมการเข้าใช้งาน
การ์ดตั้งโต๊ะ
แหล่งจ่ายไฟควบคุมการเข้าถึง
รายละเอียดการติดต่อ